Proiecte

Proiecte

  1. Protectia mediului
  2. Promovarea valorilor culturale traditionale
  3. Diversitate etnoculturala


AA DANUBE Atribuire contract Organizare evenimente 22.08.2018

ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA SLATINA in calitate de beneficiar privat anunta atribuirea in data de 22.08.2018 a unui contract avand ca obiect servicii de organizare eveniment – conferinta de presa, in cadrul proiectului "Angling Along the Danube - Danube fishing routes", cod e-MS ROBG – 348 in valoare de 2,046.80 lei lui S.C. TOP TURISM INTERMED SRL prin achizitie directa.

Adds Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Slatina
Aleea Independentei nr. 1 Birou 59, Slatina, Judetul Olt, Romania, Telefon / fax : +40.249.416.345
dezvoltare site-uri si pagini web: 1web.ro