Proiecte -> Protectia mediului inconjurator

Proiecte de mediu

Recomania       Danube Regional Project

Acest proiect este implementat cu sprijinul financiar al UNDP/GEF Proiectul Regional pentru Dunare, printr-un program de granturi administrat de Centrul Regional de Protectie a Mediului - REC.

Prevenirea si reducerea poluarii cu nutrienti proveniti din surse agro-zootehnice in bazinul Hidrografic Olt - Zona de afluenta cu Dunarea

Scopul proiectului:

Prevenirea si reducerea poluarii cu nutrienti proveniti din surse agro -zootehnice in Zona Dunarii aferenta judetului Olt, prin elaborarea unor politici locale adecvate si constientizarea comunitatilor rurale.

 

Obiectivul general

Proiectul urmareste crearea unei atitudini participative a comunitatilor rurale referitor la poluarea generata de activitatile agro zootehnice printr-un program complex de comunicare: informare-cunoastere-asumare-participare.

Obiective specifice

 • elaborarea si promovarea in judetul Olt a unor reglementari locale adecvate implementarii sistemelor controlate de management a fertilizarii solurilor si a gestiunii gunoiului de grajd;
 • constientizarea publicului cu privire la impactul asupra freaticului generat de imprastierea de fertilizanti si aplicarea incorecta a gunoiului de grajd;
 • promovarea bunelor practici agricole in general si a agriculturii ecologice in special ca solutii pentru reducerea poluarii cu nutrienti cu consecinta directa asupra cresterii calitatii apei si implicit a sanatatii populatiei;
 • stimularea implementarii bunelor practici agricole prin oferirea de asistenta primara administratiilor publice si fermierilor pentru identificarea metodelor
 • si surselor de finantare necesare practicarii agriculturii ecologice si/sau imbunatatirii sistemelor de gestiune a apelor si a deseurilor in ferme.

Produse si rezultate asteptate:

 1. Un Plan local de pentru prevenirea si reducerea poluarii cu nutrienti realizat ca model la nivelul comunei Teslui
 2. 1 sesiune de instruire adresata unui numar minim de 25 persoane
 3. 12 Planuri locale pentru prevenirea si reducerea poluarii cu nutrienti realizate in 12 comune riverane corpurilor de Apa care risca sa nu atinga obiectivele de mediu datorita poluarii cu nutrienti asa cum au fost identificate in Planul de management al Bazinului Hidrografic Olt
 4. 13 dezbateri publice realizate in comuna Teslui si in cele 12 comune
 5. 1 brosura informativa cu continut adecvat pentru autoritati publice si antreprenori rurali din domeniul agro-zootehnic
 6. 1 flyer cu un continut adecvat pentru producatorii agricoli din gospodariile de subzistenta
 7. 1 sectiune web adresata proiectului ce va fi postata pe 3 site-uri
 8. 1 campanie media
 9. cel putin 13 proiecte ale fermierilor si/sau autoritati publice vor avea identificate surse potentiale de finantare.

Prin relizarea acestui proiect se astepta ca in judetul Olt sa se creeze un cadrul reglementat realist si practic pentru relizarea actiunilor de prevenire si reducere a poluarii cu nutrienti.

Efectele nu sunt directe ci derivate din modul in care comunitatile rurale din judetul Olt isi vor corela activitatile agro-zootenice cu practicile ecologice.

Beneficiile se pot estima din faptul ca producatorii agricoli de diferite marimi din zonele vizate de proiect isi vor asuma urmatoarele TINTE de mediu:

 • reducerea poluarii produse sau induse de nitrati determinata de utilizarea necorespunzatoare a gunoiului de grajd
 • reducea poluarii produse sau induse de nitrati prin rationalizarea si optimizarea utilizarii ingrasamintelor.

Proiectul se incadreaza in:

 • Planul de actiune pentru mediu al judetului Olt (detalii)
 • Planul de management al bazinului hidrografic Olt (detalii)


Adds Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Slatina
Aleea Independentei nr. 1 Birou 59, Slatina, Judetul Olt, Romania, Telefon / fax : +40.249.416.345
dezvoltare site-uri si pagini web: 1web.ro