ADDS - Obiective si activitati

ADDS - Obiective si activitati

Precizare legata de continutul site-ului www.adds.ro Datorita unor probleme tehnice suntem nevoiti sa utilizam forma sumara si veche a site-ului pana vom reusi sa reparam/refacem site-ul nou. In acest moment datele publicate contin erori si neconcordante. Totusi, datorita proiectelor aflate in derulare suntem nevoiti sa mentinem site-ul online. Ne cerem scuze vizitatorilor. Echipa ADDS

Obiective ADDS

Protectia Mediului Inconjurator

 • Cresterea calitatii factorilor de mediu si conservarea resurselor naturale prin stimularea adoptarii unui mod de viata eco-constient in randul populatiei
 • Schimbarea comportamentului consumatorilor, a grupurilor de interese din diferite domenii in scopul implicarii efective a acestora in imbunatatirea calitatii mediului inconjurator
 • Cresterea nivelului de informare si constientizare ecologica a populatiei
 • Facilitarea accesului la informatia ecologica
 • Sustinerea participarii publicului la procesul de luare a deciziilor de mediu, conform principiilor Conventiei de la Aarhus
 • Promovarea implementarii standardelor ecologice in activitatile economice de orice tip
 • Promovarea implementarii politicilor de mediu in managementul administratiilor publice

Dezvoltarea economica locala si regionala

 • Identificarea necesitatilor si implementarea transferului de cunostinte teoretice si practice, la nivel european si international, in vederea sustinerii procesului de planificare strategica locala, fundamentat teoretic in domeniul economic si luand in considerare aspectele sociale, culturale si ecologice ale dezvoltarii locale/regionale.
 • Initierea, efectuarea si sustinerea elaborarii documentatiilor necesare accesarii de fonduri rambursabile si ne-rambursabile in vederea dezvoltarii locale si regionale.
 • Promovarea comunitatilor si a potentialelor locale de dezvoltare, prin activitati care sunt in concordanta cu caracteristicile geografice, ecologice si culturale si prin utilizarea resurselor umane si naturale existente.
 • Intarirea fortelor indigene si mobilizarea comunitatilor locale prin crearea unor parteneriate intre actorii locali: organizatii civice, administratii publice locale, sectorul de afaceri, alte institutii locale.
 • Promovarea culturii antreprenoriale si sprijinirea dezvoltarii unui sector dominant de Intreprinderi Mici si Mijlocii (IMM) ca o contributie la realizarea dezvoltarii economice durabile, incluzand: protectia mediului; competitivitatea economiei si industriilor in contextul globalizarii; crearea de locuri de munca si reducerea somajului; imbunatatirea standardului de viata; dezvoltarea clasei mijlocii si a democratiei.
 • Initierea si implementarea de pograme de informare si educare a populatiei si formarea de deprinderi decizionale la nivelul cererii (in sectoarele de consum) in vederea participarii consumatorilor in procesul economic ca factor participator responsabil si informat.
 • Promovarea dezvoltarii economice rurale prin sustinerea cooperarii intreprinzatorilor din zonele rurale, precum si prin asistenta continua acordata tuturor tipurilor de antreprenori rurali.

Modernizarea si eficientizarea administratiilor locale

 • Promovarea modernizarii si eficientizarii administratiilor publice locale, prin transfer de know-how, programe de training, initierea de colaborari cu organizatii, firme, universitati etc., si accesarea de resurse europene si internationale.
 • Initierea si sustinerea dezvoltarii de parteneriate intre administratii publice la nivel regional si zonal in vederea realizarii de proiecte comune.
 • Initierea si sustinerea dezvoltarii de proiecte legate de dezvoltare, la nivel local, regional si zonal, in regim de parteneriat public privat.

Integrare Europeana

 • Aducerea informatiilor legate de Uniunea Europeana mai aproape de nevoile si interesele publicului din Romania, pentru a-l pregati in vederea participarii responsabile si informate in procesul de dezvoltare europeana.
 • Aducerea informatiei cat mai aproape de interesele si cerintele publicului, atat la nivel local cat si regional.
 • Adaptarea informatiei europene specializate pentru nivelul de intelegere, interesele si cerintele diverselor grupuri tinta: organizatiile profesionale, tineri, copii, populatie rurala, minoritati.

Social

 • Sustinerea incluziunii sociale a persoanelor si a grupurilor marginalizate sau care se gasesc in riscul de a fi marginalizati economic, social sau politic.
 • Promovarea unui mod de viata sanatos tuturor cetatenilor.

Promovarea valorilor culturale traditionale

 • Pastrarea si popularizarea traditiilor artei populare materiale si spirituale si convertirea lor in mostenire vie prin organizarea festivalurilor si targurilor, precum si prin descoperirea noilor talente.

Diversitate etno culturala

 • Dezvoltarea unui climat favorabil relatiilor interetnice
 • Ameliorarea conditiilor de viata a comunitatilor rrome prin sprijinirea eforturilor acestora in rezolvarea problemelor cu care se confrunta, identificarea si neutralizarea prejudecatilor si a diferitelor forme de discriminare fata de romi,imbunatatirea comunicarii dintre romi si ceilalti membrii ai comunitatii.

Activitati

Asociatia va efectua, in conformitate cu legea, individual sau in parteneriat, orice activitati necesare pentru a-si atinge obiectivele, incluzand dar nu limitandu-se la activitati de cercetare, documentare, consultanta, informare, asistenta educationala si profesionala, reclama, precum si participare efectiva in activitati comerciale.Adds Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Slatina
Aleea Independentei nr. 1 Birou 59, Slatina, Judetul Olt, Romania, Telefon / fax : +40.249.416.345
dezvoltare site-uri si pagini web: 1web.ro